FANDOM


کاگویا متعلق به زمین نبوده و از یک سیاره دیگر به زمین می اید . کاگویا به دلیل درخت الهی و محافظت از ان به زمین امد.

در ان دروه کسی چاکرایی نداشت . نمیتوانستند از نینجوتسو ، گنجوتسو ... استفاده کنند .

وقتی به عشق کاگویا نسبت به مردم خیانت شد او میوه درخت الهی را که هر هزار سال یک بار رشد میکند را میخورد و قدرت بزرگ درخت الهی را بدست می اورد . کاگویا با مردم بسیار مهربان بود و به دیدن ستاره ها در هنگام شب علاقه بسیاری داشت. اما در ان دوره سرزمین سو درگیر جنگ با دهکده ای دیگر بود . دهکده دشمن به سو حمله کرد زیرا شنیده بودن الهه ای اسمانی به سو امده و بسیار زیبا است . ان ها برای بدست اورد کاگویا به بهانه ی گرفتن دریاچه به سو حمله کردن . و به تنجی (حاکم سرزمین سو) گفتند که برای جلو گیزی از جنگ باید گاکویا را تحویل ان ها بدهد اما تنجی قبول نکرد . اما انها دست از کار خود بر نداشتند . و به کلبه ای که کاگویا و آینو (دوست کاگویا) در انجا زندگی میکردند حمله کردند . و کاگویا برای محافظت از خود ، آینو و برای دفاع کردن از دو فرزندی که ان ها را حامله بود انها را کشت .

به تنجی خبر دادند که کاگویا به دشمن حمله کرده در حالی که اینطور نیود و انها قصد داشتن که تنجی را از کاگویا دور کنند تا تنجی دستور قتل کاگویا را به دلیل به هم زدن ثبات صلح بدهد . و اینگونه هم شد .

وقتی کاگویا به همراه آینو در حال فرار بودند ، تنجی و سربازنش به انها حمله کردن و زمانی که کاگویا دید که تعداد انها بیشتر است و حریفشان نمیشود تصمیم گرفت تا میوه درخت الهی را بخورد .

تنجی نمیدانست که کاگویا از او حامله است تنها کسی که از این موضوع خبر داشت آینو و کاگویا بود .

آینو برگشت تا به تنجی بگوید که کاگویا حامله است ، تا دستور خود را لغو کند اما در حال برگشت سربازان تنجی به او حمله کردن و او کشتند.

کاگویا نیز برای محافظت از فرزاندانی که انها را حامله بود به سمت درخت الهی رفت و میوه ان را خورد

پس از این که او میوه درخت الهی را خورد قدرت زیادی بدست اورد و همه را در دنیای سوکویومی ابدی فرو برد

سوکیومی ابد تکنیکی بود که با استفاده از درخت الهی به وجود می اید و هم را در رویا ابدی میبرد اما بعد از مدتی کسانی که در این رویا بودند به زتسو سفید تبدیل میشدند .

بعد ها کاگویا فرزندان خود را که دوقلو بودند را به دنیا اورد . به نام های هاگورومه اوتسوتسوکی و هامورا اوتسوتسوکی

ککاگویا برای ادامه زندگی بشریت عده ای را از دنیای سوکیومی ابدی بیرون اورد و حافظه انها را پاک کرد و انها به زندگی خود ادامه میدادند .

کاگویا قانونی گذاشت که نباید کسی نزدیک درخت الهی شود و همه این دستور را اطاعت میکردند .

کاگویا هر ماه عده ای را انتخاب میکرد و انهارا به درخت الهی پیشکش میکرد . و هر کسی را که انتخاب میکرد در دنیای سوکیومی ابدی فرو میبرد . تا به زتسو سفید تبدیل شوند .

او میخواست انهارا به زتسو سفید تبدیل تا در اینده اگر کسی از زادگاه او امد تا قدرت میوه الهی را از او بگیرد . او با استفاده از ارتش زتسوی سفید جلوی انهارا بگیرد .

یکی از کسانی که کاگویا انتخاب کرد تا به دنیای سوکیومی فرو ببرد دختری بود که هاگورمه به ان علاقه داشت .

هامورا و هاگورومه بعدها برای دیدن دخترک به مکانی که درخت الهی در ان قرار داشت رفتن و اما با صحنه ای مواجه شدن که بسیار شوک زده شدند . و انها برای اینکه جلوی کاگویا بگیرند تا مردم را به سوکیومی فرو نبرد . کاگویا را در ماه مهر کردند .

هامورا مادر خود کاگویا را بسیار بیشتر از هاگورومه دوست داشت برای همین او به ماه رفت تا در کنار مادر خود بماند .

هامورا و هاگورومه برای مهر کردن کاگویا چندین ماه با او مبارزه کردند . کاگویا برای جلو گیری هامورا و هاگورمه درخت الهی را حرکت داد (ده دم ) .

اخر سر درخت الهی در هاگورومه مهر شد و هاگورومه (دانای شش طریقت ) قدرت رینگان را بدست اورد .

کاگویا بعد ها بدست مادارا و زتسو سیاه بازگشت . و اینبار بدست ساسکه و ناروتو مهر شد .


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

در اطراف شبکهٔ ویکیا

ویکی تصادفی