FANDOM


هیولاهای دم‌دار (尾獣، بیجو) هر کدام تعدادی دم دارند. در کل نه عدد هستند که مقدار قابل ملاحظه ای چاکرا را در درون خود دارند.

به منظور مبارزه با این هیولاها و جلوگیری از تخریب هایی که انجام می دهند تسخیر و درون بدن نوزادها طلسم می شدند و این کار توسط یک تکنیک قدرتمند که شخص اجرا کننده ی آن را می کشد انجام می شود (تا به حال فقط ناروتو و گارا به این صورت بودند). وقتی انسانی یکی از این هیولاها را درون خودش داشته باشد به عنوان جینچوریکی‌ یا میزبان شناخته می شوند.

قدرت این هیولاها یک اندازه نیست، مثلا سه دم هوش زیادی ندارد تا بتواند خودش را کنترل کند. بعضی اوقات هم قدرت یک میزبان بیشتر از خود هیولا می شود چون می تواند آن را کنترل کند. همچنین میزبان بعضی از ویژگی های فیزیکی هیولای درونش را می گیرد. مثل خط های روی صورت ناروتو یا حلقه های دور چشمان گارا. از اعضای آکاتسوکی آنهایی که میزبان همچنین موجوداتی هستند، افرادی تنها هستند که از انسانیت نفرت دارند.

در نتیجه مرگ میزبان هیولا هم می میرد به همین دلیل است که میزبان بعضی وقت ها از خودش قدرت های تدافعی بی اختیار نشان می دهد. برعکس از بین رفتن هیولا مرگ میزبانش را به همراه دارد. در طول جنگ های بزرگ شینوبی دهکده پنهان هر سرزمین سعی می کرد که از قدرت این هیولاها در ارتشش استفاده کند، هر چند که هیچ کس نتوانست آنها را تحت کنترل بگیرد. کار آکاتسوکی هم این است که شخص میزبان را می گیرد و به یک مکان محرمانه می برد. جایی که جوتسویی سه روزه اجرا می شود تا هیولا از میزبان خارج بشود. آنها هفت هیولا از جمله شوکاکو و ماتاتابی را دارند.

تاریخچه ویرایش

دانای شش طریقت چاکرای ده دم را بیرون کشید و آن را تبدیل به نه هیولای دم‌دار کرد. کاری که قطعا از عهده هیچ کس به جز خود او ساخته نبود. چند وقت پس از تولد آنها دانای شش طریقت به آنها گفت که شما همیشه در کنار یکدیگر خواهید بود حتی زمانی که از یکدیگر جدا هستید و در همان روز آنها را نام گذاری کرد.

هیولاهای دم‌دار ویرایش

شوکاکو ویرایش

مقاله اصلی: شوکاکو

شوکاکو (守鶴، شوکاکو)، که بیشتر با نام یک دم (一尾، ایچیبی) شناخته می شود، یکی از نه هیولای دم‌دار است.

ماتاتابی ویرایش

مقاله اصلی: ماتاتابی

ماتاتابی (又旅، ماتاتابی)، که بیشتر با نام دو دم (ニ尾، نیبی) شناخته می شود، یکی از نه هیولای دم‌دار است.

ایسوبو ویرایش

مقاله اصلی: ایسوبو

ایسوبو (磯撫، ایسوبو)، که بیشتر با نام سه دم (三尾، سانبی) شناخته می شود، یکی از نه هیولای دم‌دار است.

سون گوکو ویرایش

مقاله اصلی: سون گوکو

سون گوکو (孫悟空، سون گوکو)، که بیشتر با نام چهار دم (四尾، یونبی) شناخته می شود، یکی از نه هیولای دم‌دار است.

کوکو ویرایش

مقاله اصلی: کوکو

کوکو (穆王، کوکو)، که بیشتر با نام پنج دم (五尾، گوبی) شناخته می شود، یکی از نه هیولای دم‌دار است.

سایکن ویرایش

مقاله اصلی: سایکن

سایکن (犀犬، سایکن)، که بیشتر با نام شش دم (六尾، روکوبی) شناخته می شود، یکی از نه هیولای دم‌دار است.

چومی ویرایش

مقاله اصلی: چومی

چومی (重明، چومی)، که بیشتر با نام هفت دم (七尾، نانابی) شناخته می شود، یکی از نه هیولای دم‌دار است.

گیوکی ویرایش

مقاله اصلی: گیوکی

گیوکی (牛鬼، گیوکی)، که بیشتر با نام هشت دم (八尾، هاچیبی) شناخته می شود، یکی از نه هیولای دم‌دار است.

کوراما ویرایش

مقاله اصلی: کوراما

کوراما (九喇嘛، کوراما)، که بیشتر با نام نه دم (九尾، کیوبی) شناخته می شود، یکی از نه هیولای دم‌دار است.