FANDOM


غذای مورد علاقه : سالاد سبزی جات ، از غذاهای که بوی تند دارد متنفر است.

شینو باهوش است مانند شیکامارا قدرت تجزیه و تحلیل موقعیت ها و پیش بینی حرکت بعدی دشمن را دارد
نقاط ضعف و قدرت حریف را به خوبی تشخیص میدهد ،و همیشه تصمیم های زیرکانه ای میگیرد.

گروه Aburame برای مبارزه از یک نوع حشره که به حشرات نابود کننده معروف هستند استفاده میکنند
به این صورت که از هنگام تولد به این نوع از حشرات اجازه استفاده همیشگی از چاکرای خود رامیدهند
در مقابل حشرات از دستورات میزبان خود اطاعت میکنند و هرموقع نیاز باشد در خدمت او هستند.
شینو مانند دیگر اعضای Aburame هزاران حشره دارد که در بدن او زندگی میکنند