FANDOM


سرزمین باد (風の国، کازه نو کونی) خشک و مخروبه است. دهکده هایش در کنار چشمه‌های آب ساخته شده‌اند. بیشتر مردم این سرزمین خشن و بی‌رحم هستند. مردم این سرزمین بزرگ و موفقند و این موضوع را مدیون داد و ستدهای فراوانشان با سرزمین آتش هستند. در مجموعه ناروتو توجه زیادی به سرزمین باد شده است. این سرزمین شینوبی های بزرگ و قوی دارد. دهکده پنهان این سرزمین سوناگاکوره است. سرزمین باد تا الان زیاد با سیاست درگیر نبوده و حتی یک پیمان صلح هم با سرزمین آتش امضا کرده است؛ هرچند این قرارداد مرتبا شکسته می شود.

سوناگاکوره ویرایش

مقاله اصلی: سوناگاکوره

سوناگاکوره (砂隠れの里، سوناگاکوره نو ساتو؛ معنی دقیق "دهکده پنهان شده با شن") دهکده پنهان سرزمین باد است و توسط کازه کاگه اول تاسیس شد. به عنوان یکی از دهکده‌های پنج کشور بزرگ شینوبی، سوناگاکوره دارای یک کاگه به عنوان رهبر است که به عنوان کازه کاگه شناخته می‌شود. این دهکده تا کنون پنج کازه کاگه داشته، که آخرین آن‌ها گارا است.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

در اطراف شبکهٔ ویکیا

ویکی تصادفی