FANDOM


سرزمین آتش (火の国) یکی از بزرگ‌ترین و قوی‌ترین کشورهای مجموعه ناروتو است و خانه شخصیت اصلی نیز می‌باشد. رهبر دولت آن دایمیو آتش[۱] است.

سرزمین آتش اولین سرزمینی بود که در آن دهکده پنهان تشکیل شد و نام دهکده پنهان آن دهکده پنهان برگ است. دیگر کشورها نیز به طبعیت از سرزمین آتش اقدام به تاسیس دهکده پنهان کردند. اگرچه این سرزمین به لحاظ وسعت جغرافیایی بزرگ‌ترین کشور نیست اما بزرگ‌ترین دهکده پنهان را دارد.

موقعیت سرزمین آتش بیشتر در جهت عنصر آتش است و آب و هوای گرم و صافی دارد. این سرزمین سابقا با سرزمین زمین، سرزمین رعد و برق و سرزمین باد در جنگ بوده است اما پس از پایان جنگ و پایان یافتن نزاع‌ها، میان این سرزمین‌ها صلح پایداری پدید امده است.

پس از تاسیس کونوها در مرز میان سرزمین آتش و سرزمین مزارع برنج در محلی به نام دره پایان، نزاع شدیدی میان مادارا اوچیها و هوکاگه اول بر سر رهبری دهکده پیش آمد.

پانویسویرایش

  1. دایمیو در ترجمه‌های انگلیسی همون لرد فئودال است، اما در زبان ژاپنی به معنای نام کبیر می‌باشد.