FANDOM


تکنیک سوسو زدن بدن یک تکنیک جنبشی با سرعت بالا است که اجازه می دهد استفاده کننده مسافت های طولانی طی کند. به نظر می رسد در صورتی که استفاده کننده دارد از این تکنیک تله پورت استفاده می کند، نیاز به یک نظارتگر دارد. پس از تمرکز کردن در اطراف استفاده کنند دودی پخش می شود که این دود، به غیر از این که برای تکنیک تله پورت استفاده می شود، برای پنهان کردن حرکات استفاده کننده هم مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده کننده با استفاده از تمرکز مفید می تواند چاکرای خود را موقتا در همه جای بدن خود ذخیره کند و با رها کردن آن، با سرعت فوق العاده ای در اطراف خود حرکت کند. مقدار چاکرا مورد نیاز برای این تکنیک به فاصله کلی و ارتفاع بین استفاده کننده و مقصد مورد نظر خود بستگی دارد.

کاربرد ویرایش

در حال حاضر بسیاری از دهکده های پنهان از این تکنیک استفاده می کنند که بعضی از دهکده ها این تکنیک را عنصر اضافی خود می دانند. برای این تکنیک به جای دود می توان از چیزهای دیگر مانند برگ یا شن برای منحرف کردن حریف استفاده کرد. برای مثال، گارا می تواند از سوسو زدن بدن شنی (砂瞬身، سونا-شونشین) برای استفاده از شن بدن خود را سوسو بکند. گونه های دیگر عبارتند از سوسو زدن بدن مه (霧瞬身، کیری-شونشین)، سوسو زدن بدن آب (水瞬身، میزو-شونشین)، و سوسو زدن بدن برگ (木ノ葉瞬身، کونوها-شونشین).

این تکنیک را شیسوی اوچیها بنا نهاده. خیلی از افراد به خاطر «سوسو زدن بدن شیسوی» (瞬身のシスイ، شونشین نو شیسوی) از او می ترسیدند.

رایکاگه چهارم می تواند تکنیک سوسو زدن بدن را با حالت چاکرای آزادسازی رعد و برقی ترکیب کند که این کار بر سرعت او می افزاید به طوری که توانست آماتراسو را جاخالی بدهد.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

در اطراف شبکهٔ ویکیا

ویکی تصادفی